ល្មមដល់ពេលបញ្ឈប់វប្បធម៌ស្ដីបន្ទោស ជេរប្រមាថគ្នាហើយ

ដោយ​ ជា​ ដារ៉ា ©Simone/2008/licensed under CC BY-SA 2.0 បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅសង្គមជាតិយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន​​​នេះ យើងឃើញថាមានបញ្ហា ចាក់ស្រេះជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើង ប៉ុន្តែបែរជាមនុស្សខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនសូវ ជាយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយ ឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយជាដុំកំភួនទៅវិញ។ ពេល ដែលមានបញ្ហាកើតឡើងម្ដងៗ គិតតែពីនាំគ្នាយករួចខ្លួន ហើយស្ដីបន្ទោសជេរគ្នាទៅវិញទៅ មក។ ឯពេលខ្លះទៀតបើឃើញនរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមគិត … More

ការលាគ្នាដ៏មានតម្លៃ

ដោយ៖ យ៉េន សុសម្ផស្ស © UNICEF Cambodia/ Chansreypich Seng/2017 ១០សប្ដាហ៍នៃការហ្វឹតហាត់ជំនាញសរសេរប្លក់ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអាឡោះអាល័យ។ វាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញំុ វាបានបង្រៀន និងផ្ដល់ពីចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលខ្ញំុមិនដែលបានដឹង មិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានបង្ហាញពីគំនិត និងបង្ហាញពីខ្លួនខ្ញំុនៅតាមផ្លូវក្នុងកំឡុងពេល១០សប្ដាហ៍នេះ។ ត្រឡប់ពេលវេលាមកក្រោយ នៅពេលដែលខ្ញំុបានដាក់ពាក្យស្នើសំុហាត់ការ មួយថ្ងៃឆែកអ៊ីុមែល២ ៣ដង ចាំអ៊ុតមើលជាប់ឬអត់។ … More