សារៈសំខាន់នៃការអានសៀវភៅចំពោះកុមារ

អត្ថបទដោយ៖ អម្រិន ពិសី ©Room to Read Cambodia/2018 ខ្ញុំជាកូនអ្នកជនបទ រស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលការអានភាគច្រើនមិនសូវត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃនោះទេ។ ខ្ញុំនៅចាំថា កាលពីខ្ញុំនៅក្មេង នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំពុំសូវមានសៀវភៅសំបូរបែបឡើយ។ បើខ្ញុំចង់អាន ខ្ញុំត្រូវចាំដល់ពេលទៅសាលាព្រោះមានតែនៅទីនោះទេដែលមានបណ្ណាល័យ​​ និងមានសៀវភៅ។ ដោយសារ តែអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនមានអ្នកណាអាន និងពុំមានសៀវភៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអានទៀត ខ្ញុំក៏មិនសូវ ជាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអាន … More

ល្មមដល់ពេលបញ្ឈប់វប្បធម៌ស្ដីបន្ទោស ជេរប្រមាថគ្នាហើយ

ដោយ​ ជា​ ដារ៉ា ©Simone/2008/licensed under CC BY-SA 2.0 បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅសង្គមជាតិយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន​​​នេះ យើងឃើញថាមានបញ្ហា ចាក់ស្រេះជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើង ប៉ុន្តែបែរជាមនុស្សខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនសូវ ជាយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមចំណែកដោះស្រាយ ឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយជាដុំកំភួនទៅវិញ។ ពេល ដែលមានបញ្ហាកើតឡើងម្ដងៗ គិតតែពីនាំគ្នាយករួចខ្លួន ហើយស្ដីបន្ទោសជេរគ្នាទៅវិញទៅ មក។ ឯពេលខ្លះទៀតបើឃើញនរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមគិត … More