កូនសំបុត្រដាស់តឿនពីខ្ញំុ

ដោយ៖ យ៉េន សុសម្ផស្ស រូបភាពដោយ © Bewitched Difference/2017/CC BY-NC-SA 2.0 ប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញរូបខាងក្រោមនេះ តើអ្នកមានអារម្មណ៍អ្វីទេ? តើអ្នកយល់ដូចម្ដេចចំពេាះរូបមួយនេះ? ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ អ្នកនឹងឆ្ងល់ថា តើរូបនេះគេធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច? ម្ដេចបានស្អាត ហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលអ្នកងងឹតងងុល អ្នកនឹងគិតថាវាក្រៀមក្រំណាស់។ នេះហើយជាជីវិតរបស់អ្នក ពេលណាដែលអ្នកសប្បាយចិត្ត … More

ខ្ញុំគឺ…

ដោយ វ័ន្ត ច័ន្ទមករា © វន ច័ន្ទមករា អត្ថបទប្លក់នេះត្រូវបានសរសេរឡើងជាផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវការងាររបស់កម្មសិក្សាជំនាញសរសេរប្លក់ក្នុងនៃកម្មវិធី​សំទ្បេងយុវជន។ ការបញ្ចេញមតិនៅទីនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកសរសេរ និងមិនតំណាងឲ្យ ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិ​របស់អង្គការយូនីសេហ្វឡើយ។ «ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីណា ដើម្បីណែនាំខ្លួនខ្ញុំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ ព្រោះថាការសរសេរនេះហាក់ដូចជាសរសេរអួតពីខ្លួន ឬក៏…នែ៎…ហែកកេរ្តិ៍ខ្លួន។ ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបយ៉ាងខ្លីបំផុត និងចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហើបពីអាថ៌កំបាំងពីរបីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នា។ អ៊ីចឹង! សូមកុំទាន់អាលធុញ​​​​ទ្រាន់ ឬងោកងុយឡើយ!!» ជម្រាបសួរមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា!! … More