តើយុវជនក្នុងនយោបាយនឹងប្រឈមអ្វីខ្លះ?

ដោយ លិន ស្រីអន ©VOA News/2015 វ័យកាន់តែលូតលាស់ មនុស្សកាន់តែមានភាពចាស់ទុំ និងការគិតបានល្អប្រសើរជាមុន។ សន្ទុះនៃការលូតលាស់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មានលក្ខណៈខុសគ្នា យុវជនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏បង្ហាញសកម្មភាពមួយចំនួនដែលមិនសូវពេញនិយមក្នុងអំឡុងពេលមុន ជាក់ស្ដែងយុវជន បានងាកមកការចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលស្ដែងចេញតាមរូបភាពផ្សេងៗ ដូចជាប្រព័ន្ធអុីនធើណេត បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម រួមទាំងសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងរូបភាពថ្មីនេះដែរក៏លេចឡើងនូវសំណួរមួយដើម្បីពញ្ញាក់ស្មារតីដល់យុវជនផងដែរ គឺថា តើក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកគេ … More