ភាពទាក់ទាញនៃរឿងប្រលោមលោកខ្មែរ

ដោយ៖ សូ សុខឃីម Source: eLibrary of Cambodia យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់បានសិក្សារួចមកហើយអំពីរឿង កុលាបប៉ៃលិន ដែលក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី៩។ នៅក្នុងរឿងនេះដែលនិពន្ធដោយលោក ញ៉ុក ថែម ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦ នេះទៀតសោតមានភាពទាក់ទាញមិនចាញ់រឿងបរទេសទេ។ តើភាព​​​​ ទាក់ទាញនៃរឿងប្រលោមលោក​ទំនើបនេះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា? មុននឹងឈានដល់ការរៀបរាប់ពីភាពទាក់ទាញនៃរឿងខាងលើ យើងគប្បីដឹងពីឈ្មោះតួអង្គ … More