រឿងរ៉ាវពីអង្គរវត្ដដែលអ្នកត្រូវដឹង

លិន ស្រីអន បើនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជា គេច្បាស់ជានឹកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្ដជាមិនខាន។ គេច្បាស់ជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយពីទិដ្ឋភាព និងសម្រស់ដ៏ស្រស់ឆើតឆាយនៃប្រាសាទមួយនេះ។ តែនៅមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងអាចទាក់ទាញចិត្ដអ្នកឱ្យកាន់តែចូលចិត្ដ និងស្រឡាញ់វាកាន់តែខ្លាំង។ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ចំណុចខ្លះៗបន្ថែមពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ ពីរូបភាពខាងក្រៅរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្ត។ ១.ជាទីបូជនីយដ្ឋានខាងសាសនាធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ©sam garza/2006/CC BY 2.0 យោងតាមកំណត់ត្រាហ្គីនណេសពិភពលោក (Guinness World Record) ប្រាសាទអង្គរវត្ដត្រូវបានចាត់ទុកជាទីបូជនីយដ្ឋានខាងសាសនាធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាសាទបុរាណជាច្រើនទៀតនៃប្រទេសផ្សេងៗ។ … More