អំពីអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជា​…

អត្ថបទដោយ រ៉ាវី សុភារ័ត្ន និង ឈុំ ច័ន្ទរចនា “បុប្ផាស្អាតក៏ស្អាត​ មានការងារធ្វើ ប្រាក់ខែរាប់ពាន់ ហើយចេះគោរពម្ដាយឪពុកទៀត រក ឯណាបាន…”  រំដួលនិយាយទៅកាន់រំចង់ ដោយទឹកមុខស្រស់ស្រាយ។ “បុប្ផាស្រលាញ់ស្រីគ្នា ឯងហ្នឹង…ឯងដឹងអត់?” រំចង់និយាយ ទាំងទឹកមុខពេបជ្រាយ។ “មែនឬ?” រំដួលសួរបញ្ជាក់។…