៥ជំហានងាយៗដើម្បីប្រែពី “អ្នកខ្ជិលអាន”​ ទៅជា “អ្នកអាន”

ដោយ៖ សុខ រិទ្ធា

នៅពេលនេះ មានរឿងពីរដែលខ្ញុំអាចនិយាយត្រូវ ​ទីមួយ អ្នកមិនមែនជាមនុស្សខ្ជិលអានខ្លាំងដូចដែលអ្នកគិតទេបើអ្នកបានចុចចូល​ហើយអានដល់ចំនុចនេះ។​ ទីពីរ អ្នកអាចនឹងដូចខ្ញុំដែរ ដឹងថាការអានសៀវភៅមានប្រយោជន៍ខ្លាំង ហើយក៏ចង់អានដែរ ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាន ឯហេតុផលមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីនោះគឺ “​ខ្ជិល”។​ បើអ្នកពិតជាមនុស្សចង់អានតែខ្ជិលអានដូចខ្ញុំនិយាយមែន សូមសាកល្បងស៊ូអានអត្ថបទនេះដល់ចប់ ព្រោះវាអាចនឹងឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកអានម្នាក់បាន។

ugur-akdemir-670277-unsplash-minPhoto by Ugur Akdemir on Unsplash 

ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីជំហានងាយៗទាំងប្រាំដែលខ្ញុំអនុវត្តខ្លួនឯង ដើម្បីប្រែខ្លួនទៅជាអ្នកអានម្នាក់៖

១ ផ្តើមជាមួយភាសាណាដែលស្រួលអានសំរាប់អ្នក

ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ពេលនិយាយដល់រឿងអានសៀវភៅ ខ្ញុំចង់អានតែសៀវភៅដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទេ។ ខ្ញុំគិតថា អានសៀវភៅអង់គ្លេសអាចបានទាំងគំនិតល្អៗផង និងអាចចេះភាសាអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនផង។ ព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរ អ្នកណាមិនចង់? ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា ខ្ញុំមិនទាន់ចេះបាញ់ព្រួញផង​ ខ្ញុំចង់បាញ់បានម្តងពីរទៅហើយ។

“Think And Grow Rich” គឺជាសៀវភៅទីមួយដែលខ្ញុំអាននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមបណ្តុះទំលាប់អានដំបូង។ មកដល់ពេលនេះគឺជិតបីឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំអានសៀវភៅនោះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។ កាលនោះ ចំណេះដឹងផ្នែកអង់គ្លេសខ្ញុំនៅទាប អានមួយទំព័រ មានពាក្យអត់ចេះដល់ទៅបួនដប់​។ ពេលខ្លះ ឆែកដឹងពីអត្ថន័យពាក្យដែលអត់ចេះហើយក៏នៅតែមិនយល់ថាកថាខណ្ឌមួយហ្នឹងចង់និយាយពីអ្វីដែរ។ ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថា ការអានពិតជាពិបាកដូចការគិតរបស់ខ្ញុំមែន ហើយខ្ញុំក៏អស់អារម្មណ៍អានបន្តទៀតទៅ។ អស់ពេលជាយូរ ទើបខ្ញុំផ្តើមអានឡើងវិញម្តងទៀត ប៉ុន្តែខ្ញុំអានសៀវភៅខ្មែរម្តង។​ មកដល់ពេលនេះ  សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមានកម្រិត បង្គួរហើយខ្ញុំក៏បានអានសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗចប់អស់ពីរបីក្បាលដែរ ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគ្មានអារម្មណ៍យកសៀវភៅនោះមកអានបន្ត ព្រោះឲ្យតែគិតដល់វា ខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យពិបាកៗរបស់វាភ្លាម។​

Thea.Books-min© SOK_Rithea/Books/2018

បើអ្នកមានគំនិតចង់អានតែសៀវភៅអង់គ្លេសព្រោះចង់បាញ់ព្រួញមួយបានសត្វពីរដូចខ្ញុំពីមុនដែរ ប៉ុន្តែសមត្ថភាពអង់គ្លេសរបស់អ្នកនៅមានកម្រិតទាប ខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកថា ពេលយើងនៅជាមនុស្សខ្ជិលអានម្នាក់ កុំធ្វើឲ្យការអាននេះជារឿងមួយលំបាកសំរាប់យើង។ បើយើងខ្ជិលអាន យើងកាន់តែខ្ជិលឆែកវចនានុក្រម។ ហើយបើអានម្តងៗត្រូវឆែកដប់ម្ភៃពាក្យទើបអាចយល់បានពីអ្វីដែលគេនិយាយ យើងគ្មានទឹកចិត្តនឹងអានតទៀតទេ។ ហេតុផលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអានទោះចង់អានក៏ដោយ។ បើចង់រៀនអង់គ្លេស គួររៀបចំពេលវេលាដាច់ដោយឡែកមួយសំរាប់រៀនអង់គ្លេស កុំទាន់លាយវាចូលជាមួយការបណ្តុះទំលាប់អានរបស់យើង។

ត្រូវដឹងថា យើងជាមនុស្សខ្ជិលអានម្នាក់ដែលមានគោលដៅចង់បណ្តុះទំលាប់អាន ហើយមនុស្សខ្ជិលចូលចិត្តធ្វើតែរឿងណាដែលងាយស្រួលធ្វើទេ ដូចនេះ​ ជំហានទីមួយ យើងគួរផ្តើមដោយអានសៀវភៅដែលសរសេរជាភាសាណាដែលយើងអាចអានយល់បានយ៉ាងស្រួល។

២ អានដើម្បីកំសាន្ត

ខ្ញុំដឹងថាពេលអ្នកអាន អ្នកចង់អានអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំង។ អ្នកចង់អានសៀវភៅនិយាយពីវីធីសាស្រ្តជំនួញ ឬក៏វិធីសាស្រ្តក្លាយជាសេដ្ឋី​។ល។ ប៉ុន្តែ​ ទោះជាយើងដឹងថាវាមានប្រយោជន៍ ក៏មិនប្រាកដថាយើងអាចជំរុញខ្លួនឯងឲ្យអានបានដែរ។

អ្នកណាៗក៏ដឹងដែរថាការរៀនសូត្រមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលខ្ជិលរៀននៅតែខ្ជិលរៀន ទោះដឹងថារៀនមានប្រយោជន៍ក៏ដោយ។ ដូចគ្នាដែរ បើអ្នកជាមនុស្សខ្ជិលអាន ហើយចង់បណ្តុះទំលាប់អានដោយផ្តើមអានសៀវភៅនិយាយពីចំនេះដឹងមានប្រយោជន៍ អ្នកអាចនឹងខ្ជិលហើយឈប់អានកណ្តាលទី ដូចអ្នកខ្ជិលរៀនឈប់រៀនកណ្តាលទីអញ្ចឹង។

រឿងមួយដែលយើងធ្វើមិនឈប់នោះគឺរឿងកំសាន្តសប្បាយ។
យើងតាមដានរឿងភាគអស់ពីមួយចូលមួយមិនមែនមកពីវាមានប្រយោជន៍អីអស្ចារ្យទេ ប៉ុន្តែមកពីវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយ។ យើងទៅដើរលេងក៏ដោយសារការដើរលេងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយ ហើយមានពេលខ្លះយើងអង្គុយលេងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ក៏ដោយសារតែបែបនោះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយដែរ។​ ជារួម យើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយ។ សាកគិតបន្តិចទៅមើល បើយើងអានសៀវភៅដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយ យើងនៅខ្ជិលអានទៀតអត់?

ben-white-128604-unsplash-minPhoto by Ben White on Unsplash

ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករឿងមួយ តែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអានចប់សៀវភៅរឿងស្នេហាក្រាស់គួរសមមួយក្បាល ប៉ុន្តែខ្ញុំចំនាយពេលមួយទៅពីរខែដើម្បីអានចប់សៀវភៅនិយាយពីចំនេះដឹងមានប្រយោជន៍អីមួយ។ នេះមកពីអានសៀវភៅរឿងស្នេហាជាការកំសាន្តមួយ ហើយខ្ញុំមិនខ្ជិលកំសាន្តទេ។​

អ្នកអាចផ្តើមអានសៀវភៅនិយាយពីរឿងស្នេហា មិត្តភាព គ្រួសារ ដំណើរផ្សងព្រេង និងកំប្លែង។ល។ ទោះវាជារឿងគេនិពន្ធក៏ដោយ វាសុទ្ធតែអាចផ្តល់ការកំសាន្តដល់យើង​ ដូចដែលរឿងកុនផ្តល់ឲ្យយើងអញ្ចឹង ហើយយើងនឹងមិនខ្ជិលធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជក់ជួកចិត្តនិងសប្បាយនោះទេ។

ក៏ប៉ុន្តែ បើយើងគិតឲ្យសុីជម្រៅបន្តិចទៅ ការអានសៀវភៅបែបនេះក៏មិនមែនអត់មានប្រយោជន៍អីផ្សេងសោះដែរ។ ក្រៅពីបានកំសាន្តសប្បាយ អ្នកក៏អាចយល់ដឹងបន្ថែមពីខ្លួនឯង ដឹងថាខ្លួនឯងចង់ក្លាយជាមនុស្សបែបណា និងចង់រាប់រកមនុស្សបែបណា។ បើជារឿងស្នេហាវិញ អ្នកអាចស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងថាមនុស្សបែបណាដែលអ្នកចង់បានជាដៃគូស្នេហា។ លើសពីនេះទៀត អ្នកក៏អាចទទួលបានមេរៀនជីវិត និងអាចស្វែងយល់ពីទីកន្លែងដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនមក។ អាចឲ្យយើងកំសាន្តសប្បាយផង អាចជួយកាត់បន្ថយស្រ្តេសផង និងនៅមានប្រយោជន៍ច្រើនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះទៀត ដូចនេះ យើងអាចនិយាយបានថាការអានដើម្បីកំសាន្តជាជំហានទីពីរដ៍ល្អមួយដែលអ្នកអាចអនុវត្តដើម្បីបណ្តុះទំលាប់អានរបស់អ្នក។

៣ ផ្តើមដោយអានមួយថ្ងៃដប់ប្រាំនាទី

តើអ្នកដឹងទេថាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកមានពេល‌‌15នាទីដល់ទៅ96ដង? បើអ្នកថាអ្នករវល់ខ្លាំងណាស់ មានការងារច្រើនណាស់គ្មានពេលអានទេ សូមគិតម្តងទៀតទៅមើល។ តើអ្នកពិតជាមិនអាចដកយកពេល15នាទីមួយដងក្នុងចំនោម96ដងមកអានមែនឬ?​

ខ្ញុំគិតថា គ្រាន់តែដកពេលអ្នកចូលលេងហ្វេសប៊ុកមួយមុខ អ្នកអាចមានពេល15នាទីដល់ទៅពីរបីដងឯណោះសំរាប់អាន។​ ប៉ុន្តែ​ ផ្តើមពីមួយថ្ងៃ15នាទីបានហើយ សន្សឹមៗកុំបំបោល​! ឲ្យតែអ្នកគោរពគោលការណ៍15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានភ្ជាប់ភ្ជួន មិនយូរទេ អ្នកនឹងមានទំលាប់អាននិងចេះឈ្លាតពេលអានជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះនៅថ្ងៃអ្នករវល់ខ្លាំងក៏ដោយ។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ ទោះថ្ងៃក្រោយអ្នកអានប៉ះអ្វីមួយដែលគួរឲ្យធុញ ក៏អ្នកមិនឈប់អានភ្លាមៗដែរ អ្នកនឹងបន្តអានទៅដល់ចំនុចល្អវិញ ព្រោះវាជាទំលាប់ទៅហើយ។

rathish-gandhi-211551-unsplash-minPhoto by Rathish Gandhi on Unsplash

៤ អានជាមួយមិត្តភក្តិ

ឧទាហរណ៍មានរឿងភាគមួយគេកំពុងបញ្ចាំងរាល់ថ្ងៃ ហើយអ្នកក៏កំពុងតាមដានរឿងនោះដែរ សំនួរសួរថា រវាងមានតែអ្នកម្នាក់ឯងមើលរឿងហ្នឹង និងមានមិត្តភក្តិ​អ្នកមើលរឿងហ្នឹងដែរ ហើយពួកអ្នកនិយាយ និងវិភាគរឿងនោះជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃ តើទិដ្ឋភាពមួយណាអ្នកចូលចិត្តជាង? សំរាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំជ្រើសយកមានមិត្តខ្ញុំមើលដែរ ព្រោះវានឹងជាប្រធានបទដែលយើងអាចលើកយកមកនិយាយនៅពេលញុំាបាយ និងពេលសំរាក ហើយទាំងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចង់មើលវា។

IMG_6603 2-min©SENG_Solydeth/2018

បើអ្នកនិងមិត្តអ្នកអានសៀវភៅដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ​ ការអាននោះនឹងកាន់តែសប្បាយ ហើយអ្នកក៏មិនចង់ឈប់អានដែរ។ អ្នកអាចនឹងវិភាគនិងទាយសាច់រឿងជាមួយមិត្តអ្នក ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានគំនិតខុសគ្នាលើចំនុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទៅអានចំនុចហ្នឹងម្តងទៀត។ ហើយអាចមានពេលខ្លះទៀតអ្នកចង់អានឲ្យចប់មុនមិត្តរបស់អ្នកទៀត។ ទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែចង់អាន ហើយវាជាជំហានទីបួនដ៏ល្អបំផុតសំរាប់បណ្តុះទំលាប់អានរបស់អ្នក។

៥ កុំឈប់!

បើអ្នកពិតជាមនុស្សខ្ជិលអានម្នាក់មែន ហើយអ្នកបានអានដល់ចំនុចនេះ អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់។​ ខ្ញុំនិយាយមែន ហើយខ្ញុំនិយាយម្តងទៀត អ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់។

ខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលអានម្នាក់ ខ្ជិលខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាការអានល្អ។ ដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាវាល្អក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងផង និងពង្រឹងសុខភាពខួរក្បាលផង ទើបខ្ញុំខំបណ្តុះទំលាប់អានសំរាប់ខ្លួនឯង។ រាល់ពេលខ្ញុំខ្ជិលម្តងៗ រាល់ពេលខ្ញុំចង់ដើរលេងជាងចង់អានម្តងៗ​ និងរាល់ពេលខ្ញុំចង់ដេកជាងចង់អានម្តងៗ​ ខ្ញុំរំលឹកខ្លួនឯង កុំឈប់! កុំឈប់! កុំឈប់!

មិនថាអ្វីមួយហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាទេ បើអ្នកឈប់ធ្វើវា វាគ្មានអ្វីល្អទៀតទេ។ ដូចនេះ បើអ្នកចង់បណ្តុះទំលាប់អាន បើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកអានម្នាក់ ត្រូវប្រាប់ខ្លូនឯងថា កុំឈប់! កុំឈប់! កុំឈប់! ទោះអ្នកខ្ជិលខ្លាំងក៏ដោយ ក៏ កុំឈប់! កុំឈប់! កុំឈប់! ការអានសំខាន់ដូចការងូតទឹក ដុសធ្មេញ និងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងដែរ។ ការសំអាតប្រាណ និងការស្លៀកពាក់ជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងរូបរាងស្រស់ស្អាតឬសង្ហា ឯការអានវិញជួយពង្រីកវិសាលភាពនៃការគិតគូរពិចារណានិងជួយបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើង។ ហេតុនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើរឿងទាំងនេះរាល់ថ្ងៃ។ បើបានមួយថ្ងៃពីរដងទៀតកាន់តែប្រសើរ។ ពេលដែលអ្នកមិនបោះបង់ការអានគឺជាពេលដែលអ្នកប្រែក្លាយពី “អ្នកខ្ជិលអាន” ទៅជា​ “អ្នកអាន” ។

toa-heftiba-703461-unsplash-minPhoto by Toa Heftiba on Unsplash

អ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នក មិនមែនជាវិធីបំបាត់ភាពខ្ជិលទេ។ និយាយតាមត្រង់ទៅចុះ បើខ្ញុំដឹងពីវិធីបំបាត់ភាពខ្ជិល ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានមនុស្សជុំវិញដាក់ងារឲ្យជា “មនុស្សកំពូលខ្ជិល”ដែរ។ សំណាងល្អដែរ យើងមិនចាំបាច់បំបាត់ភាពខ្ជិលដើម្បីក្លាយជាអ្នកអានទេ។ អ្វីដែលយើងគួរធ្វើនោះគឺបណ្តុះទំលាប់អានតាមវិធីដែលងាយៗទាំងប្រាំជំហាននេះប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សខ្ជិលក៏អាចមានទំលាប់ល្អដែរ!

ទស្សន:ដែលបញ្ចេញនៅក្នុងអត្ថបទប្លុកនេះ⁣ ជារបស់អ្នកសរសេរ ហើយមិនបង្ហាញឬឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សន:របស់ UNICEF ឡើយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s