លិខិតបើកចំហរសម្រាប់យុវជនអំពីសកម្មភាព និងការគិតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

ដោយ សៀង វន្ថា

រូបភាព៖ Duupdate/2017

«យុវជនជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិ» ត្រូវបានគេនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញគ្រប់ៗគ្នា។ ប៉ុន្តែតើយុវជនបែបណា​ ដែលអាចទ្រនូវទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់នៃប្រទេសជាតិបាន។ ពិតណាស់ថា គេមិនអាចគិត​ពីសង្គមបានឡើយ បើខ្លួនគេស្គម ប៉ុន្តែប្រសិនជាគេអាចថែទាំ និងអភិវឌ្ឍសុខភាពខ្លួនឯងបាន​ នោះប្រទេសជាតិក៏ប្រហែលជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងដូចគ្នា។ នៅក្នុងលិខិតបើកជំហរនេះ ខ្ញុំនឹងសរសេរប្រាប់ដល់យុវជនមួយចំនួនដែលបានដឹងហើយ តែមិនខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងទាំងនេះ។

យុវជនគួរខ្វាយខ្វល់ពីសុខភាពរបស់ខ្លួន ឲ្យដូចជាខ្លាចសេចក្ដីស្លាប់យ៉ាងដូច្នេះដែរ។ ជីវិតពិបាកនឹងឲ្យគេហៅថាជោគជ័យណាស់ ប្រសិនជាមានសុខភាពមិនល្អ។ សុខភាពល្អ ត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងសុខភាពផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត។

ប្រសិនជាយុវជនចង់មានសុខភាពល្អនោះ ប្រាកដណាស់​ថាគេនឹងចំណាយពេលដើម្បីហាត់ប្រាណ និងលេងកីឡាជាដើម។ ប៉ុន្តែយុវជនមិនគួរភ្លេចថា ពេលវេលា​ក្នុងជីវិតរបស់គេដែលបាត់បង់ទៅហើយមិនអាចទទួលបានមកវិញឡើយ។ ដូច្នេះគេគួរតែលៃលកធ្វើ​យ៉ាងណាកុំឲ្យចំណាយពេលច្រើនពេក ដែលវាអាចក្លាយទៅជាការកម្សាន្តជ្រុលទៅវិញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីសុខភាពល្អ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា មិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ យុវជនត្រូវមានចិត្តមោះមុតចំពោះការសិក្សារបស់ខ្លួន និងតំាងចិត្តរៀនសូត្រតាមគ្រប់រូបភាព មិនថាក្នុង​ថ្នាក់រៀន ឬក្រៅថ្នាក់រៀននោះឡើយ។ យុវជនគួរចូលរួមធ្វើការងារសង្គម ដើម្បីបានរៀនបន្ថែមពី​មនុស្សជុំវិញខ្លួន មានឱកាសស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង និងបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមផងដែរ។

សរុប ក្នុងសារនេះចង់ប្រាប់យុវជនថា ពាក្យថាពេក តែងតែនាំមកនាំភាពមិនល្អក្នុងជិវិត។ ដូច្នេះ គេគួរ​តែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាអោយមានតុល្យភាពក្នុងជីវិត។ លេងកីឡាដើម្បីសុខភាពគឺល្អ ប៉ុន្តែបើចំណាយពេលច្រើនពេក វាក្លាយទៅជាការកម្សាន្តជ្រុល។ ការកម្សាន្តជ្រុលពេក ប៉ះពាល់​ទៅដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គេ។ ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញ បើគេរៀនសូត្រដោយមិនគិតពីការកម្សាន្ត និងសុខភាពសោះ នោះគេក៏មានបញ្ហាផងដែរ។ ដូច្នេះជារួម ជីវិតត្រូវដើរក្នុងផ្លូវមួយដែលមានតុល្យភាព​សម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលនាំមកនូវការជោគជ័យ។

ទស្សន:ដែលបញ្ចេញនៅក្នុងអត្ថបទប្លុកនេះ⁣ ជារបស់អ្នកសរសេរ ហើយមិនបង្ហាញរឺឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សន:របស់ UNICEF ឡើយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s