ផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ៗដើម្បីភាពល្អប្រសើររបស់ពិភពលោក

ដោយ សៀង វន្ថា

រូបភាព៖ Wallup/ 2017

សូក្រាត (Socrates) ដែលជាទស្សនវិទូក្រិចបុរាណមួយរូប បានលើកឡើងថា អ្នកគឺជាប្រជាជននៃពិភពលោកនេះ។ មានន័យថា យើងម្នាក់ៗមិនមែន​ត្រឹមតែជាសមាជិកនៃគ្រួសារយើង សមាជិកនៃសហគមន៍ ឬប្រជាជននៃជាតិសាសន៍យើង​តែម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែយើងជាផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកផងដែរ។ តើក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់ៗរបស់​ពិភពលោក យុវជនអាច ឬក៏គួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ?

បញ្ហាដែលចោទឡើងសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺ ការបំពុលបរិស្ថាន។ ទោះបីជាមានការលើកឡើងជា​ច្រើន​ថា​​ការបំពុលបរិស្ថាន បណ្ដាលមកពីរោងចក្រធំៗដែលបញ្ចេញផ្សែង​ទៅក្នុងអាកាស ឬការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើម។ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះ បញ្ហាកំនើនប្រជាជនក៏ជាផ្នែកមួយដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ ទៅលើការបំពុលបរិស្ថាននេះ។ កង្វះការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន និងការយកចិត្តទុកដាក់ បានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងបន្ថែមទៅលើកំណើនតម្រូវការ​របស់​ប្រជាជនទាំងនោះ។ ដូច្នេះក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ ដែលជាសមាជិកនៃយុវជនរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោក យើងម្នាក់ៗអាចចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ ស្វែងយល់ពីការថែរក្សាបរិស្ថាន និងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួន​មានការយល់ដឹង និងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាន។ ឧទាហរណ៍ ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឬការ​ប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវ​ថង់ផ្លាស្ទិក ឬសម្ភារៈផលិតពីផ្លាស្ទិក ការវេចខ្ចប់សំរាមទៅតាមប្រភេទ ការប្រើប្រាស់ឬកែច្នៃវត្ថុចាស់ៗឡើងវិញ ការប្រើប្រាស់​ធនធានដូចជាទឹក ឬភ្លើងប្រកបទៅដោយការពិចារណា និងការសន្សំសំចៃ ។ល។

សកម្មភាពទាំងអស់នេះ វាហាក់ដូចជាធម្មតា ប៉ុន្តែវាពិតជាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ និងការខ្វាយខ្វល់ ប្រកប​ទៅដោយ​ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន។ ផ្ដើមចេញពីយុវជនអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាកម្មវិធីមួយ​នៅក្នុងខ្លួនរបស់គេ ហើយចាប់ផ្ដើមចែករំលែកទម្លាប់ល្អនេះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញម្ដងបន្តិចៗ និងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ នោះវាអាចជាផ្នែកមួយដែលស្រោចស្រង់បរិស្ថានដែលត្រូវបានបំពុលឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង​វិញបាន។ វាពិតជាមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់យើងម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែជាសកម្មភាពដ៏ល្អដើម្បីពិភពលោក និង​មនុស្ស​ជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។

ទស្សន:ដែលបញ្ចេញនៅក្នុងអត្ថបទប្លុកនេះ⁣ ជារបស់អ្នកសរសេរ ហើយមិនបង្ហាញរឺឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សន:របស់ UNICEF ឡើយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s